Đầu cành hoàng cúc lạnh ban mai,
Chớ để trong đời chén rượu vơi.
Trước gió dưới mưa nghiêng tiếng sáo,
Cài hoa đảo mũ cơn say vùi.

Tấm thân khang kiện thêm cơm bữa,
Nhịp phách vũ y thanh đạm cười.
Tóc trắng hoa vàng cùng quấn quít,
Mặc nhân thế liếc mắt khinh người.

tửu tận tình do tại