30/09/2023 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Tống Chí Thôn quân quy tiên đài
鷓鴣天-送志村君歸仙台

Tác giả: Yoshimura Usai - 吉村迂齋

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:38

 

Nguyên tác

芳草如煙花作泥,
蒼蒼夏木子規啼。
故園萬里雲寞歷,
征客終宵夢往來。
是會日,
即離時。
悽然誥別使人悲。
君歸靺鞨分疆庭,
我在扶桑西復西。

Phiên âm

Phương thảo như yên hoa tác nê,
Thương thương hạ mộc tử quy đề.
Cố viên vạn lý vân mịch lịch,
Chinh khách chung tiêu mộng vãng lai.
Thị hội nhật,
Tức ly thì.
Thê nhiên cáo biệt sử nhân bi.
Quân quy Mạt Hạt phân Cương Đình,
Ngã tại phù tang tê phục tê.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Cỏ ngát leo teo hoa não nề
Xanh cây hạ tiếng quyên nghe
Cố viên muôn dặm mây mờ mịt
Lữ khách thâu đêm mộng trở về
Ngày hội ngộ
Lúc chia ly
Thê nhiên cáo biệt khiến người bi
Ai về Mạt Cát rẽ Cương Đình
Ta ở phù tang tít phía tê
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yoshimura Usai » Giá cô thiên - Tống Chí Thôn quân quy tiên đài