鷓鴣天

塘水初澄似玉容,
所思還在別離中。
誰知九月初三夜,
露似珍珠月似弓。

深院靜,
小庭空,
斷續寒砧斷續風。
無奈夜長人不寐,
數聲和月到簾櫳。

 

Giá cô thiên

Đường thuỷ sơ trừng tự ngọc dung,
Sở tư hoàn tại biệt ly trung.
Thuỳ tri cửu nguyệt sơ tam dạ,
Lộ tự trân châu nguyệt tự cung.

Thâm viện tĩnh,
Tiểu đình không,
Đoạn tục hàn châm đoạn tục phong.
Vô nại dạ trường nhân bất mị,
Sổ thanh hoà nguyệt đáo liêm lung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồ nước vừa in tựa ngọc dung
Vẫn trong ly biệt, kẻ ta mong
Mồng ba tháng chín đêm hôm đó
Móc tựa trân châu, nguyệt tựa cung

Thâm viện tĩnh
Tiểu đình không
Chày chập chùng khua, gió chập chùng
Khốn nỗi đêm trường không chợp mắt
Nguyệt đưa từng tiếng lọt liêm lung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yến Lan

Mặt ao mới lặng tợ châu ngưng,
Ly biệt niềm riêng khiến nghĩ cùng.
Ai rõ ngày ba đêm tháng chín,
Sương như hạt ngọc, nguyệt dường cung.

Trang viện lặng,
Tạ đình không.
Chày vải đập, ngưng - gió thổi, dừng.
Không lạ đêm dài người chẳng ngủ,
Lay rèm, tiếng động trộn trăng trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao vừa trong giống như mặt ngọc
Tâm tư còn trong cuộc biệt ly
Ai hay tháng chín ngày ba
Sương như châu ngọc, trăng là cánh cung.

Viện thâm sâu
Sân trong vắng lặng
Chày ngập ngừng gió cũng ngập ngừng
Cho dù không ngủ đêm trường
Âm thanh hoà với ánh trăng lọt rèm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời