Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Thần Ông (3 bài)
- Lý Khiêm (1 bài)
- Vương Nghi Tôn (1 bài)
- Đổng Văn Dụng (3 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Yến Lan (1 bài)
- Nguyễn Đương Tịnh (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 02:59 bởi Vanachi
Chu Mật 周密 (1232-1308) tự Công Cẩn 公謹, hiệu Thảo Song 草窗, người Tế Nam đời Tống. Ông từng làm Tri huyện Nghĩa Ô, sau khi nhà Tống mất, ông không làm quan nữa, lấy thi từ tiêu khiển. Từ của ông tinh tế, phong cách có nhiều điểm tương đồng với bạn ông là Ngô Văn Anh 吳文英, hiệu Mộng Song 夢窗, nên người đời xưng là Nhị Song. Trước tác của ông có Quý Tân tạp chí 癸辛雜識, Tề đông dã ngữ 齊東野語, Vũ lâm cựu sự 武林舊事, Thảo Song từ 草窗詞, Thảo Song vận ngữ 草窗韻語.