Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đổng Văn Dụng (3 bài)
- Chu Mật (5 bài)
- Lưu Thần Ông (3 bài)
- Lý Khiêm (1 bài)
- Vương Uẩn (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Yến Lan (1 bài)
Tạo ngày 09/01/2014 18:36 bởi Vanachi
Vương Nghi Tôn 王沂孫 (khoảng 1230-1291) tự Thánh Dư 聖與, hiệu Bích Sơn 碧山, Trung Tiên 中仙, người Cối Kê, nhà ở núi Ngọc Tứ nên còn lấy hiệu Ngọc Tứ sơn nhân 玉笥山人, cuối đời tới ngụ cư ở Hàng Châu, Thiệu Hưng.

Ông giỏi văn từ, giao du rộng, từng kết giao với Chu Mật, Trương Viêm cùng nhau xướng hoạ. Từ của ông thiên về vịnh cảnh vật, ngụ ý cảm thán thời cuộc, được Trương Viêm khen là “câu chữ trau dồi trác tuyệt, có ý đồ như Khương Quỳ”.