Ngày ngày có chén rượu đầy
Trong vườn cũng có từng này hoa tươi
Tự ca tự múa cho vui
Mừng không còn chuyện bận tôi chút nào
Sử xanh là giấc chiêm bao
suối vàng đếm được hết sao anh tài
Thôi đừng tính toán nhọc người
Những gì trước mắt một vài vẫn hơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)