06/10/2022 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 1
鷓鴣天-代人賦其一

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2015 09:51

 

Nguyên tác

陌上柔條初破芽,
東鄰蠶種已生些。
平崗細草鳴黃犢,
斜日寒林點暮鴉。

山遠近,
路橫斜,
青旗泒酒有人家。
城中桃李愁風雨,
春在溪頭野薺花。

Phiên âm

Mạch thượng nhu điều sơ phá nha,
Đông lân tàm chủng dĩ sinh ta.
Bình cương tế thảo minh hoàng độc,
Tà nhật hàn lâm điểm mộ nha.

Sơn viễn cận,
Lộ hoành tà,
Thanh kỳ cô tửu hữu nhân gia.
Thành trung đào lý sầu phong vũ,
Xuân tại khê đầu dã tề hoa.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trên nương cành nõn nhú mầm dâu
Bên xóm tằm ăn rỗi rào rào
Nghé vàng gọi mẹ trên đồng cỏ
Lũ quạ chòm cây lốm đốm chiều

Núi ẩn hiện
Lối cong queo
Quán rượu cờ xanh vẻ vắng teo
Đào mận gió mưa vườn ủ rũ
Hoa dại bờ xuân mới nở nhiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Giá cô thiên - Đại nhân phú kỳ 1