桃源憶故人-題華山圖

中原當日三川震,
關輔回頭煨燼。
淚盡兩河征鎮,
日望中興運。

秋風霜滿青青鬢,
老卻新豐英俊。
雲外華山千仞,
依舊無人問。

 

Đào Nguyên ức cố nhân - Đề Hoa Sơn đồ

Trung nguyên đương nhật Tam Xuyên chấn,
Quan phụ hồi đầu ổi tẫn.
Lệ tận Lưỡng Hà chinh trấn,
Nhật vọng trung hưng vận.

Thu phong sương mãn thanh thanh mấn,
Lão khước tân phong anh tuấn.
Vân ngoại Hoa Sơn thiên nhận,
Y cựu vô nhân vấn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trung nguyên đang lúc Tam Xuyên rối,
Quan ải quay nhìn ngút khói.
Lệ cạn Lưỡng Hà chiến chinh,
Mộng trung hưng mòn mỏi.

Gió thu sương trắng tóc xanh cỗi,
Tuấn kiệt lòng thêm buồn tủi.
Ngàn nhận Hoa Sơn núi mây,
Như cũ không người hỏi.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Trung nguyên vào buổi Tam Xuyên loạn,
Cửa ải nhìn về lửa trận,
Khô lệ Lưỡng Hà vùng chiến,
Ngày ngóng chờ hưng vận!

Gió thu sương phủ đầu xanh cỗi,
Vùi vập biết bao tài giỏi,
Mây chốn Hoa Sơn nghìn dặm
Y cũ không ai hỏi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời