Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2009 10:33

醉落魄

江湖醉客。
投杯起舞遺烏幘。
三更泠翠沾衣濕。
裊裊菱歌,
催落半川月。

空花昨夢休尋覓。
雲台麟閣俱陳跡。
元來只有閒難得。
青史功名,
天卻無心惜。

 

Tuý lạc phách

Giang hồ túy khách.
Đầu bôi khởi vũ di ô trách.
Tam canh lãnh thúy triêm y thấp.
Niểu niểu lăng ca,
Thôi tàn bán xuyên nguyệt.

Không hoa tạc mộng hưu tầm mịch.
Vân đài Lân các câu trần tích.
Nguyên lai chỉ hữu nhàn nan đắc.
Thanh sử công danh,
Thiên khước vô tâm tích.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Giang hồ say khướt.
Ném ly dậy múa rơi khăn lượt.
Canh ba áo lạmh sương xanh ướt.
Tiếng hát vấn vương,
Giục tàn trăng đáy nước.

Đừng mong mộng thấy hoa đêm trước.
Gác khói đài mây thành bụi tất.
Nguyên lai chỉ có nhàn khó được.
Sử chép công danh,
Trời lại không lòng tiếc.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khách du say ngất,
Quăng ly khởi múa rơi khăn tóc,
Canh ba áo lạnh sương dầm ướt,
Vấn vít ấu ca,
Làm rụng trăng sông nước !

Đừng tìm mộng gặp hoa đêm trước,
Đài mây gác đẹp ra tro hết.
Rốt ra, chỉ bởi nhàn khó được,
Sách sử công danh,
Trời chối, lòng không tiếc !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời