鵲橋仙-華燈縱博

華燈縱博,
雕鞍馳射,
誰記當年豪舉?
酒徒一一取封侯,
獨去作江邊漁父。

輕舟八尺,
低篷三扇,
占斷蘋洲煙雨。
鏡湖元自屬閒人,
又何必官家賜與!

 

Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác

Hoa đăng túng bác,
Điêu yên trì xạ,
Thuỳ ký đương niên hào cử?
Tửu đồ nhất nhất thủ phong hầu,
Độc khứ tác giang biên ngư phủ.

Khinh chu bát xích,
Đê bồng tam phiến,
Chiếm đoạn tần châu yên vũ.
Kính hồ nguyên tự thuộc nhàn nhân,
Hựu hà tất quan gia tứ dữ!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đèn sáng chơi cờ,
Cưỡi ngựa bắn tên,
Hào khí năm xưa ai nhớ?
Bọn rượu chè thảy được quan to,
Mình trở thành lão chài bến nọ.

Thuyền con tám thước,
Buồm vải ba vuông,
Riêng chiếm mây mưa bãi cỏ.
Hồ Gương vốn trước của người dân,
Sao giờ lại quan trên cho chứ?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đèn hoa đánh bạc,
Yên vàng săn bắn,
Ai nhớ năm xưa khí khái.
Bạn bè thảy thảy được phong hầu,
Riêng có mình, bên sông chài lưới.

Thuyền con tám thước,
Mui bồng ba mảnh,
Chiếm hết bãi tần mưa khói.
Kính Hồ vốn của kẻ thanh nhàn,
Đâu cần phải, ơn vua ban tới.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đèn hoa đánh bạc
Yên cương săn bắn
Ai nhớ năm xưa rộng cử
Tửu đồ thảy thảy được ban hầu
Riêng tớ ven sông nghề chài lưới !

Thuyền lan tám thước
Mui tranh ba tấm
Chiếm hẳn bãi tần mưa nắng
Hồ Gương nguyên vốn thuộc người nhàn
Đâu cần phải ơn quan xuống tặng !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bánh Tiêu

Hoa đăng thả khắp
Vó ngựa như bay
Ai nhớ hào hùng năm ấy?
Sâu rượu lần lượt được phong hầu
Chỉ mình đánh cá ven sông.

Thuyền nhẹ tám thước
Mui thấp ba tấm
Chiếm chặn mưa bụi bãi Bình
Kính Hồ vốn cho kẻ nhàn
Cần chi ban thưởng của quan gia!

Nào có thứ tình yêu gọi là thiên trường địa cửu, chỉ có niềm đam mê học guitar là mãi mãi trường tồn.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời