Chân núi Thạch Phàm thoáng mưa rơi
Thuyền nan mới ghép thoảng mùi tươi
Rau tần biếc
Nụ hồng chuồi
Dĩ vãng, công danh, mộng đấy thôi

tửu tận tình do tại