訴衷情

當年萬里覓封侯,
匹馬戍梁州。
關河夢斷何處,
塵暗舊貂裘。
胡未滅,
鬢先收,
淚空流。
此生誰料,
心在天山,
身老滄洲。

 

Tố trung tình

Đương niên vạn lý mịch phong hầu,
Thất mã thú Lương Châu.
Quan hà mộng đoạn hà xứ,
Trần ám cựu điêu cừu.
Hồ vị diệt,
Mấn tiên thu,
Lệ không lưu.
Thử sinh thuỳ liệu,
Tâm tại Thiên Sơn,
Thân lão thương châu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm nao muôn dặm kiếm phong hầu
Trên ngựa thú Lương Châu
Mộng quan hà tan vỡ
Bụi phủ xạm điêu cừu
Hồ chưa diệt
Tóc màu thu
Lệ tuôn sầu
Kiếp này đâu tưởng
Tâm ở Thiên Sơn
Mình lão thương châu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Năm nao muôn dặm chí phong hầu,
Vó ngựa ruổi Lương Châu.
Quan hà phút tan giấc mộng,
Bụi bám áo điêu cầu.
Giặc chưa diệt,
Đã bạc đầu,
Lệ tràn mau.
Cuộc đời khôn tưởng,
Lòng gửi biên cương,
Thân cỗi bến sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Năm xưa vùng vẫy đoạt phong hầu,
Lưng ngựa trấn Lương Châu.
Ải sông mộng vỡ đâu chốn
Bụi bám áo điêu cừu
HỒ chưa dẹp
Tóc sương thâu
Lệ tràn đau
Kiếp nầy ai liệu
Lòng ở biên cương
Già ẩn sông sầu !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Năm xưa vạn dặm kiếm phong hầu
Yên ngựa trấn Lương Châu
Giấc mộng biên thuỳ chợt tắt
Bụi phong kín chiến bào
Rợ chưa diệt
Tóc bạc hết
Lệ tuôn mau
Đời ai lo nổi
Hồn nơi biên ải
Xác tại cồn dâu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời