臨江送夏瞻

悲君老別淚霑巾,
七十無家萬里身。
愁見舟行風又起,
白頭浪裏白頭人。

 

Lâm giang tống Hạ Chiêm

Bi quân lão biệt lệ triêm cân,
Thất thập vô gia vạn lý thân.
Sầu kiến chu hành phong hựu khởi,
Bạch đầu lãng lý bạch đầu nhân.

 

Dịch nghĩa

Thương anh lúc tuổi già ly biệt, lệ ướt đẫm khăn,
Tuổi bảy mươi không nhà cửa, thân nơi vạn dặm.
Buồn trông lúc thuyền đi, gió lại nổi lên,
Ông lão bạc đầu ở giữa lớp sóng bạc đầu.


Nguyên chú: “Chiêm niên thất thập dư” 瞻年七十餘 (Chiêm hơn bảy mươi tuổi).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Muôn dặm thương anh, lệ biệt sầu
Bảy mươi tuổi tác cửa nhà đâu?
Buồn trông trận gió theo thuyền nổi
Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xich Phi Ho @Mai Hoa Trang

Bảy mươi một kiếp không nhà
Thương anh vạn dặm mắt nhoà lệ châu
Thuyền đi gió lại dâng sầu
Bạc đầu con sóng bạc đầu ly nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thương anh bảy chục vẫn không nhà
Rơi lệ tiễn đưa, ngàn dặm xa
Buồn trông gió thổi thuyền rẽ sóng
Sóng bạc đầu, đầu bạc bạn ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Muôn dặm thương anh, lệ biệt sầu
Bãy mươi thân lẻ, biết về đâu?
Thuyền đi, gió nổi, nhà không có
Đầu bạc chìm trong sóng bạc đầu.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thương ông, già biệt lệ khăn ròng,
Bảy chục không nhà vạn dặm dong.
Buồn thấy thuyền đi trời trở gió,
Bạc đầu sóng cuộn bạc đầu ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Đẫm lệ thương anh tuổi đã già
Chiếc thân vạn dặm kiếp không nhà
Buồn nhìn gió nổi thuyền xa bến
Đầu bạc giữa trùng sóng bạc xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thương bạn già đi, đẫm lệ sầu,
Lênh đênh bảy chục, cửa nhà đâu!
Buồn trông thuyền trẩy, trời tung gió,
Sóng bạc đầu quanh khách bạc đầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đưa anh muôn dặm lệ tràn,
Bảy mươi tuổi tác lang thang không nhà!
Buồn trông gió cuốn thuyền xa,
Bạc đầu ngọn sóng chan hoà mái sương!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đưa tiễn thương ông lệ thấm bâu,
Bảy mươi, ngàn dặm biết về đâu!
Gió xao thuyền lẻ thêm thương cảm,
Sóng bạc vây quanh khách bạc đầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Rơi lệ thương ông tuổi đã già
Bảy mươi năm tuổi vẫn không nhà
Buồn thấy thuyền đi trời nổi gió
Giữa sóng bạc đầu một lão gia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối