22/06/2024 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình
訴衷情

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 01:41

 

Nguyên tác

當年萬里覓封侯,
匹馬戍梁州。
關河夢斷何處,
塵暗舊貂裘。
胡未滅,
鬢先收,
淚空流。
此生誰料,
心在天山,
身老滄洲。

Phiên âm

Đương niên vạn lý mịch phong hầu[1],
Thất mã thú[2] Lương Châu[3].
Quan hà mộng[4] đoạn hà xứ,
Trần ám cựu điêu cừu.
Hồ[5] vị diệt,
Mấn tiên thu[6],
Lệ không lưu.
Thử sinh thuỳ liệu,
Tâm tại Thiên Sơn[7],
Thân lão thương châu[8].

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Năm nao muôn dặm kiếm phong hầu
Trên ngựa thú Lương Châu
Mộng quan hà tan vỡ
Bụi phủ xạm điêu cừu
Hồ chưa diệt
Tóc màu thu
Lệ tuôn sầu
Kiếp này đâu tưởng
Tâm ở Thiên Sơn
Mình lão thương châu
[1] Đi ra biên cương mong lập chiến công để được phong hầu.
[2] Thú là phòng thủ biên cương.
[3] Khu vực thuộc Hán Trung, Thiểm Tây ngày nay.
[4] Mộng khôi phục lại biên cương.
[5] Chỉ người Kim.
[6] Thu mấn là tóc điểm bạc tựa sương thu.
[7] Thiên Sơn là Tân Cương, trước đây là vùng biên giới giữa Trung Quốc với các nước phương bắc. Chỉ rộng là nơi biên phòng.
[8] Đây không phải địa danh, thương châu là khúc sông uốn khúc quanh co, thông thường là chỉ nơi người ẩn cư. Đời Tống, Chu Hy thôi quan về nhà, đặt chỗ ở là Thương châu tinh xá, và tự hiệu là Thương châu bệnh tẩu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Tố trung tình