19/01/2022 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư phủ (Tương hồ yên vũ trường thuần ty)
漁父(湘湖煙雨長蓴絲)

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/09/2014 03:11

 

Nguyên tác

湘湖煙雨長蓴絲,
菰米新炊滑上匙。
雲散後,
月斜時,
潮落舟橫醉不知。

Phiên âm

Tương hồ yên vũ trường thuần ty,
Cô mễ tân xuy hoạt thượng thi.
Vân tán hậu,
Nguyệt tà thì,
Triều lạc chu hoành tuý bất tri.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Hồ mưa rau rút lú mầm đầy
Cháo niễng nhừ ngon múc múc ngay
Mây tan hết
Bóng trăng dài
Mắc cạn lo gì cứ ngủ say

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Ngư phủ (Tương hồ yên vũ trường thuần ty)