15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 09:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/08/2008 07:40

舟中獨酌

秋滿山城倍寂寥,
家書不到海天遙。
人情疏密敲蓬雨,
世態高低拍漫潮。
松菊故留嗟異路,
琴書歲晚喜同條。
幾多磊塊胸中事,
且向樽前譬一驕。

 

Chu trung độc chước

Thu mãn sơn thành bội tịch liêu,
Gia thư bất đáo hải thiên diêu.
Nhân tình sơ mật xao bồng vũ,
Thế thái cao đê phách mạn triều.
Tùng cúc cố lưu ta dị lộ,
Cầm thư tuế vãn hỷ đồng điều.
Kỷ đa lỗi khối hung trung sự,
Thả hướng tôn tiền thí nhất kiêu.

 

Dịch nghĩa

Thu về đầy núi, càng khiến hiu quạnh bội phần,
Thư nhà không đến miền biển xa xăm này.
Tình người thưa nhặt như mưa gõ mui thuyền,
Thói đời lên xuống như nước triều vỗ bờ.
Tùng cúc bạn cũ, than ôi, nay đã khác nẻo,
Tuổi già đèn sách, mừng rằng hợp điệu.
Biết bao nỗi niềm chồng chất trong lòng,
Hãy thử giả khuây trước chén rượu xem sao.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thành núi vào thu cảnh tịch liêu,
Chẳng lá thư nhà đỡ quạnh hiu!
Tình người, thưa nhặt mưa thuyền gõ,
Thế thái lao xao, sóng ngọn triều.
Cúc tùng bạn cũ đòi chia nẻo,
Đàn sách buồn vui buổi xế chiều.
Ngổn ngang tâm sự lòng thêm nặng,
Mượn chén khuây sầu biết có tiêu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Mầu thu hiu hắt khắp non thành,
Trời bể tin nhà đợi vắng tanh.
Nết ở nhặt thưa mưa trước mái,
Mùi đời cao thấp sóng đầu ghềnh.
Bạn xưa tùng cúc chia đôi ngả,
Tuổi tác đàn thơ hợp với mình.
Trong dạ ngổn ngang nào tả xiết,
Hãy nâng chén rượu dốc lưng bình.


Bản dịch đăng trên Nam phong tạp chí.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Thành non đượm vẻ thu sầu,
Tin nhà trời bể một màu vắng không.
Nhặt thưa mưa nện mui bồng,
Nước ròng nước nổi mà trông sự đời.
Cúc tùng đôi ngả chia phôi,
Hãy còn đàn sách cho người tóc sương.
Gỡ sao muôn nỗi tơ vương,
Chăng là dốc chén mà suông với tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thu về đầy núi quạnh thêm xa
Trời biển xa xăm vắng thư nhà
Tình người thưa nhặt mưa gõ mái
Thói đời lên xuống sóng triều qua
Tùng cúc bạn xưa nay khác nẻo
Đàn sách cùng vui hợp tuổi già
Ngổn ngang lòng nặng bao nhiêu sự
Thử giải nỗi buồn rượu mình ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Màu thu hiu hắt động non thành
Góc biển thư nhà vắng bặt tin
Thưa nhặt tình người mưa gió thoảng
Xuống lên thói tục sóng triều dâng
Cúc tùng bạn cũ nay đành khác
Tuổi tác đàn thơ biết hợp chăng
Trong dạ nỗi niềm bao chất chứa
Mượn nâng chén rượu cốt suông tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiu quạnh thu về non bội phần,
Thư nhà không đến biển xa xăm.
Tình người thưa nhặt mưa thuyền gõ,
Lên xuống thói đời nước sóng xâm.
Tùng cúc bạn xưa nay khác nẻo,
Tuổi già đèn sách hợp bao năm.
Biết bao chồng chất nỗi niềm dạ,
Giả khuây trước rượu tốt hơn nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời