Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
28 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Khuyến (273 bài thơ)
- Tản Đà (335 bài thơ)
- Trần Tế Xương (169 bài thơ)
- Phan Bội Châu (228 bài thơ)
- Phan Chu Trinh (64 bài thơ)
Tạo ngày 15/10/2018 17:26 bởi Vanachi
Đinh Văn Chấp (1893-1953) là nhà khoa bảng đã đỗ cử nhân năm Duy Tân thứ 6 (1912), đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ năm Duy Tân thứ 7 (1913). Ông là người xã Kim Khê, tổng Kim Nguyên, huyện Nghi Lộc, phủ Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông từng làm Đốc học Quảng Nam.

 

Thơ dịch tác giả khác