Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 22/07/2008 20:23 bởi Vanachi
Chu Đường Anh 周堂瑛 còn có tên Chu Đường Thương, hiệu là Liêu Thuỷ, năm sinh, năm mất của ông cho đến nay vẫn chưa rõ. Về quê quán, trong bài thơ Đề quần ngư triều lý đồ, Chu Đường Anh có nói "Nhà ta ở bến Ninh Khê, đất Liêu Thuỷ". Nhưng Ninh Khê, Liêu Thuỷ ở nơi nào vẫn chưa tra cứu được. Còn về sự nghiệp, chúng ta chỉ biết Chu Đường Anh từng làm chức Chuyển vận sứ vào cuối đời nhà Trần.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt và bài thơ thất ngôn trường thiên chép trong Toàn Việt thi lục.