Nhà ta Liêu Thuỷ, Ninh Khê
Cá chiên, vảy bạc trắm, mè thiếu đâu
Quăng chài, mai sớm, sông sâu
Cá bay, nước vọt ngọc châu khác nào
Mè làm gỏi, chày luộc, kho
Gặp khi cao hứng gió thu rau thuần
Xuân nao quán trọ Kinh thành
Cửa Đông Hoa đã bao năm bụi trần
Thú quê đêm mộng chập chờn
Chòm ao ước cạnh công đường thả câu
Nàng thơ quấy quả chi nhau
Ngàn vàng tranh đẹp không giàu cũng mua
Bút thần bày giữa hiên trưa
Bướm Đằng Vương, ngựa Giang Đô tuyệt trần
Khen ai khéo vẽ nên tranh
Để muôn đợt sóng tài tình nao nao
Thả tăm, cá náu trong rau
Cái đuôi phe phẩy, cái đầu rỡn nô
Nghìn con vây kín cá vua
Dưới trên thuỷ tộc tôn thờ một nơi
Như phương bắc tụ sao trời
Phương đông sông nước trăm nơi đổ về
Chủ nhân luống phụ suối khe
Núi non trùng điêph hẹn thề uổng công
Tranh kia thôi hãy sưu tầm
Một mai cá, nước dụm giành thú vui


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Hán tự Việt thi tam bách thủ), Ngô Văn Phú dịch, NXB Hội nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)