Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Đường Minh Hoàng (12)

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:27

題唐明皇浴馬圖

玉花夜照絕權奇,
浴罷牽來近赤墀。
若使愛人如愛馬,
蒼生何至有瘡痍。

 

Đề Đường Minh Hoàng dục mã đồ

Ngọc hoa dạ chiếu tuyệt quyền kỳ,
Dục bãi khiên lai cận xích trì.
Nhược sử ái nhân như ái mã,
Thương sinh hà chí hữu sang di?

 

Dịch nghĩa

Con ngựa “Ngọc hoa chiếu dạ” chạy giỏi tuyệt vời,
Tắm xong dắt đến gần thềm son.
Nếu vua yêu người cũng như yêu ngựa,
Thì dân đen đâu đến nỗi cơ cực?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Ngựa Ngọc hoa sao khéo lạ lùng,
Tắm rồi đem tiến dưới sân rồng.
Nếu lòng yêu mến người như ngựa,
Lọ phải lo dân nỗi khốn cùng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa quý Ngọc hoa chạy tuyệt vời
Tắm xong thềm ngọc dắt kề chơi
Yêu người nếu sánh bằng yêu ngựa
Đâu nỗi dân đen chịu khổ đau

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Chiếu dạ ngọc hoa” ngựa tuyệt vời,
Tắm xong thềm thắm dắt gần chơi.
Yêu người vua cũng yêu như ngựa,
Đâu nỗi dân đen khổ cực đời?

15.00
Trả lời