14/08/2020 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung độc chước
舟中獨酌

Tác giả: Trần Quang Triều - 陳光朝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2006 09:22

 

Nguyên tác

秋滿山城倍寂寥,
家書不到海天遙。
人情疏密敲蓬雨,
世態高低拍漫潮。
松菊故留嗟異路,
琴書歲晚喜同條。
幾多磊塊胸中事,
且向樽前譬一驕。

Phiên âm

Thu mãn sơn thành bội tịch liêu,
Gia thư bất đáo hải thiên diêu.
Nhân tình sơ mật xao bồng vũ,
Thế thái cao đê phách mạn triều[1].
Tùng cúc cố lưu[2] ta dị lộ,
Cầm thư tuế vãn hỷ đồng điều.
Kỷ đa lỗi khối hung trung sự,
Thả hướng tôn tiền thí nhất kiêu.

Dịch nghĩa

Thu về đầy núi, càng khiến hiu quạnh bội phần,
Thư nhà không đến miền biển xa xăm này.
Tình người thưa nhặt như mưa gõ mui thuyền,
Thói đời lên xuống như nước triều vỗ bờ.
Tùng cúc bạn cũ, than ôi, nay đã khác nẻo,
Tuổi già đèn sách, mừng rằng hợp điệu.
Biết bao nỗi niềm chồng chất trong lòng,
Hãy thử giả khuây trước chén rượu xem sao.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thành núi vào thu cảnh tịch liêu,
Chẳng lá thư nhà đỡ quạnh hiu!
Tình người, thưa nhặt mưa thuyền gõ,
Thế thái lao xao, sóng ngọn triều.
Cúc tùng bạn cũ đòi chia nẻo,
Ðàn sách buồn vui buổi xế chiều.
Ngổn ngang tâm sự lòng thêm nặng,
Mượn chén khuây sầu biết có tiêu?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[] Có bản chép là “ngạn vũ” 岸雨.
[2] Có bản chép là “giao” 交.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Triều » Chu trung độc chước