15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Mạc Thiên Tích (1)

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 22:37

題明浡遺漁集後

舊國荒涼事已殊,
羈人海外獨乘桴。
自披荊棘歸真主,
更向煙波學釣徒。
千里晚潮歸宿鷺,
半溪春綠長新蒲。
英風觀與茲然盡,
聊廓江天片月孤。

 

Đề “Minh Bột di ngư” tập hậu

Cựu quốc hoang lương sự dĩ thù,
Ky nhân hải ngoại độc thừa phù.
Tự phi kinh cức quy chân chủ,
Cánh hướng yên ba học điếu đồ.
Thiên lý vãn triều quy túc lộ,
Bán khê xuân lục trưởng tân bồ.
Anh phong quan dữ tư nhiên tận,
Liêu khuếch giang thiên phiến nguyệt cô.


Minh Bột di ngư là tập thơ của Mạc Thiên Tích.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nước cũ tan tành việc đã lâu,
Bè côi vượt bể ngạo ba đào.
Mở đường gai góc theo vua thánh,
Hướng nẻo sông hồ học bạn câu.
Ngàn dặm sóng chiều cò nghỉ cánh,
Nửa khe xuân biếc cỏ khoe màu.
Phong tư người trước nay đâu vắng,
Quạnh quẽ trời sông mảnh nguyệt đau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước cũ tan tành đã lâu,
Bè côi vượt bể ba đào giữ thân.
Đường gai góc theo chủ chân,
Sông hồ hướng nẻo bạn câu học dò.
Ngàn dặm sóng nghỉ cánh cò,
Nửa khe xuân biếc cỏ bồ màu khoe.
Phong tư người trước vắng hoe,
Trời sông quạnh quẽ mảnh quê trăng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời