Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Ngũ Hành Sơn (15)

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2019 17:54, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/04/2019 17:59

重遊五行山

臣心廾載効驅馳,
解紱歸來荷帝慈。
老鬢如今重覲闕,
名山又舊續題詩。
古藤洞口天光照,
懸橊岩邊石乳垂。
翹首神州鬱佳氣,
碧雲千叠寄遐思。

 

Trùng du Ngũ Hành Sơn

Thần tâm trấp tải hiệu khu trì,
Giải phất quy lai hạ đế tì (từ).
Lão mấn như kim trùng cận khuyết,
Danh sơn hựu cựu tục đề thi.
Cổ đằng động khẩu thiên quang chiếu,
Huyền lựu nham biên thạch nhũ thuỳ.
Kiều thủ thần châu uất giai khí,
Bích vân thiên điệp ký hà ty (tư).[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Phận tôi ngần ấy độ xông pha,
Cởi giải ơn vua được nghỉ nhà.
Tóc bạc phen này lần cửa đến,
Non xanh cảnh cũ nối bài ra.
Cây chằng cửa động gương trời biếc,
Giọt thấm lưng đèo sữa đá sa.
Ngoảnh lại cõi thiêng đùn khí tốt,
Nghìn tầm mây biếc gởi tình xa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phận tôi mấy độ xông pha,
Cởi giải ơn vua về nhà nghỉ hưu.
Tóc bạc cửa khuyết tới lui,
Non xanh cảnh cũ nên lùi về chơi.
Cây chằng cửa động biếc trời,
Lưng đèo thạch nhũ giọt rơi trên đầu.
Ngoảnh lại khí tốt thần châu,
Nghìn tầng mây biếc gởi câu xa tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời