八月初九日遊五行山寺其一

木蘭一棹片帆開,
直上須彌寫曠懷。
草樹幾經春代謝,
峰巒仍是古挨排。
門當火位承鸞幸,
海遶金園送水迴。
為報釋迦如戀土,
隨吾西去又重來。

 

Bát nguyệt sơ cửu nhật du Ngũ Hành Sơn tự kỳ 1

Mộc lan nhất trạo phiến phàm khai,
Trực thướng Tu Di tả khoáng hoài.
Thảo thụ kỷ kinh xuân đại tạ,
Phong loan nhưng thị cổ ai bài.
Môn đương hoả vị thừa loan hạnh,
Hải nhiễu Kim viên tống thuỷ hồi.
Vị báo Thích Ca như luyến thổ,
Tuỳ ngô tây khứ hựu trùng lai.


Bài thơ dẫn dụng các chữ Mộc, Hoả, Kim, Thuỷ, Thổ là tên 5 ngọn núi của Ngũ Hành Sơn. Quần thể núi ở Đà Nẵng này đã từng được vua Minh Mạng ngự đến chơi và đặt tên cho các ngọn núi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Chèo lan một mái cánh buồm giong,
Lên thẳng Tu Di kể nỗi lòng.
Cây cỏ trải xuân bao đắp đổi,
Núi non tự cổ đã bày xong.
Cửa xoay hướng Hoả nhờ vua ngự.
Biển bọc vườn Vàng uốn nước cong.
Nhắn bảo Thích Ca mà nhớ cõi,
Sang Tây theo tớ chuyến đi vòng.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thêm chú thích

Hướng Hoả: hướng Nam, là hướng nhà vua nhìn mỗi khi thiết triều.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mộc lan thuyền lướt cánh buồm bay
Thẳng tới Tu Di nhẹ dạ này
Cây cỏ bao xuân rồi héo úa
Núi non tự cổ vẫn phơi bày
Cung loan cửa trước nhờ hành hoả
Biển lượn Kim Viên dẫn thuỷ quây
Thưa với Thích Ca lưu luyến thổ
Qua tây rồi lại trở về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chèo lan một mái buồm giong,
Tu Di lên thẳng nỗi lòng nhẹ ngay.
Cỏ cây xuân trải đổi thay,
Núi non tự cổ đã bày xong ngôi.
Cửa xoay hướng Hoả vua ngồi.
Vườn Vàng biển bọc, Nước hồi uốn cong.
Thích Ca mến đất chí tông,
Sang Tây theo tớ một vòng về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời