八月初九日遊五行山寺其二

屹爾撐南極,
望之渾自然。
石奇疑是佛,
人靜即為仙。
寺外還無地,
閑中別有天。
御碑銘嵿上,
長與此山傳。

 

Bát nguyệt sơ cửu nhật du Ngũ Hành Sơn tự kỳ 2

Ngật nhĩ sanh nam cực,
Vọng chi hỗn tự nhiên.
Thạch kỳ nghi thị Phật,
Nhân tĩnh tức vi tiên.
Tự ngoại hoàn vô địa,
Nhàn trung biệt hữu thiên.
Ngự bi minh đỉnh thượng,
Trưởng dữ thử sơn truyền.


Ngũ Hành Sơn ở huyện Diên Phước, tục gọi là hòn Non Nước. Năm Minh Mạng thứ 18 (1837) có sắc chỉ ban cho ngọn núi phía đông bắc (núi Tam Thai) là Thuỷ Sơn, ba ngọn núi phía tây nam là núi Mộc Sơn, núi Dương Hoả, núi Âm Hoả, hai ngọn phía tây là Thổ Sơn, Kim Sơn, cho khắc tên núi lên đá. Ngay lần đầu (1825) vua Minh Mạng đến chơi ngọn Thuỷ Sơn, đã cho xây dựng hai con đường bậc cấp đi lên núi, đó là lối đi lên chùa Tam Thai và lối đi lên chùa Linh Ứng (xưa gọi là Ứng Chơn). Ngày nay, hai con đường ấy là cổng phía Tây gồm có 156 bậc đá dẫn đến chùa Tam Thai (xây dựng năm 1630) và cổng phía đông gồm có 108 bậc dẫn đến chùa Linh Ứng. Đặc biệt, trên Thuỷ Sơn còn có hai di vật cổ quý hiếm, đó là tấm bia Phổ Đà Sơn Linh Trung Phật tại động Hoa Nghiêm, và tấm kim bài hình quả tim lửa có bút tích của vua Minh Mạng ban tặng cho chùa Tam Thai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sừng sững chống nam cực
Nhìn khắp cảnh thiên nhiên
Đá đẹp dáng tựa Phật
Người tham thiền là Tiên
Không đất ngoài chùa đứng
Trời ngay bên thềm hiên
Bia lời vua trên đỉnh
Cùng núi này mãi truyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chống trời sừng sững cực nam,
Thiên nhiên nhìn khắp cảnh toàn núi sông,
Dáng như đá đẹp Phật, rồng,
Người tham thiền đó Tiên ông đang ngồi.
Ngoài chùa không đất đứng thôi,
Bên thềm hiên thấy trời soi trên đầu.
Bia lời vua ở đỉnh lầu,
Núi này sẽ mãi truyền lâu muôn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời