舟次中秋

海中望月使人悲,
望到三更淚暗垂。
家裏去秋雙對影,
舟中此夜獨相隨。
盈虧天上原無異,
悲喜人間自有期。
寄語姮娥如解悶,
不應今夜月行遲。

 

Chu thứ trung thu

Hải trung vọng nguyệt sử nhân bi,
Vọng đáo tam canh lệ ám thuỳ.
Gia lý khứ thu song đối ảnh,
Chu trung thử dạ độc tương tuỳ.
Doanh khuy thiên thượng nguyên vô dị,
Bi hỉ nhân gian tự hữu kỳ.
Ký ngữ Hằng Nga như giải muộn,
Bất ưng kim dạ nguyệt hành trì.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Buồn vì trăng ngắm giữa xa khơi
Ngắm đến canh ba lệ bỗng rơi
Thu trước nhà huyên hai đối ảnh   
Đêm nay thuyền chiếc một mình thôi
Đầy vơi trời thẳm trăng nào khác
Vui khổ nhân gian tự đổi dời
Nhắn nhủ Hằng Nga sầu muốn giải
Đêm nay chớ để muộn trăng trôi.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngắm trăng buồn giữa xa khơi,
Canh ba ngắm đến lệ rơi âm thầm,
Thu qua đối ảnh nhà huyên,
Đêm nay độc một chiếc thuyền mình thôi.
Trăng nào trời thẳm đầy vơi,
Nhân gian vui khổ đổi dời có khi.
Hằng Nga muốn giải sầu bi,
Đêm nay chớ để muộn thì trăng trôi.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Giữa biển ngắm trăng quá đau buồn,
Ngắm đến canh ba, nước mắt tuôn.
Thu trước, nhà êm vui đôi lứa,
Đêm nay, thuyền lắc thảm thân đơn.
Tròn khuyết trên trời, trăng chẳng khác,
Dở hay dưới thế, chuyện thay luôn.
Thông điệp Hằng Nga dường chán nản,
Khuya này chớ đóng trăng vào khuôn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nhìn trăng, giữa biển sầu lên mãi
Ngắm mãi, canh ba lệ đẫm rồi
Thu trước nhà mình đôi bóng hợp
Đêm nay thuyền trọ một thân côi
Trời xanh rộng hẹp luôn luôn vậy
Nhân thế vui buồn chốc chốc thôi
Buồn lắm Hằng Nga nhờ giải hộ
Đêm nay đừng để mặc trăng trôi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời