05/12/2021 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu thứ trung thu
舟次中秋

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/05/2016 23:25

 

Nguyên tác

海中望月使人悲,
望到三更淚暗垂。
家裏去秋雙對影,
舟中此夜獨相隨。
盈虧天上原無異,
悲喜人間自有期。
寄語姮娥如解悶,
不應今夜月行遲。

Phiên âm

Hải trung vọng nguyệt sử nhân bi,
Vọng đáo tam canh lệ ám thuỳ.
Gia lý khứ thu song đối ảnh,
Chu trung thử dạ độc tương tuỳ.
Doanh khuy thiên thượng nguyên vô dị,
Bi hỉ nhân gian tự hữu kỳ.
Ký ngữ Hằng Nga như giải muộn,
Bất ưng kim dạ nguyệt hành trì.

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Buồn vì trăng ngắm giữa xa khơi
Ngắm đến canh ba lệ bỗng rơi
Thu trước nhà huyên hai đối ảnh   
Đêm nay thuyền chiếc một mình thôi
Đầy vơi trời thẳm trăng nào khác
Vui khổ nhân gian tự đổi dời
Nhắn nhủ Hằng Nga sầu muốn giải
Đêm nay chớ để muộn trăng trôi.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Chu thứ trung thu