天街曉望

長樂才聞一叩鍾,
百官初謁未央宮。
金波穆穆沙堤月,
玉樹琤琤上苑風。
香重椒蘭橫結霧,
氣寒龍虎遠浮空。
嗟餘索米無人問,
行避霜臺禦史驄。

 

Thiên nhai hiểu vọng

Trường Lạc tài văn nhất khấu chung
Bách quan sơ yết Vị Ương cung
Kim ba mục mục sa đê nguyệt
Ngọc thụ tranh tranh thượng uyển phong
Hương trọng tiêu lan hoành kết vụ
Khí hàn long hổ viễn phù không
Ta dư sách mễ vô nhân vấn
Hành tị sương đài Ngự sử thông

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Vừa nghe chuông báo ở cung Trường
Đã thấy trăm quan họp Vị Ương
Trăng giãi sóng hồ vàng ánh ánh
Gió khua cây uyển ngọc vang vang
Tiêu lan ngào ngạt hương cung cấm
Rồng hổ chập chờn khí đế vương
Chạy gạo như mình ai hỏi đến
Ngựa hồng tránh nhọc lúc đi đường


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vừa nghe Trường Lạc báo tiếng chuông,
Đã thấy trăm quan hầu Vị Ương.
Trăng giãi xa xa vàng ánh sóng,
Gió khua loảng xoảng ngọc cây vườn.
Tiêu lan ngào ngạt hương mù kết,
Rồng hổ chập chờn khí lạnh vương
Thừa, thiếu gạo ta ai hỏi đến,
Ngựa quan tránh nhọc lúc đi đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời