Vừa nghe chuông báo ở cung Trường
Đã thấy trăm quan họp Vị Ương
Trăng giãi sóng hồ vàng ánh ánh
Gió khua cây uyển ngọc vang vang
Tiêu lan ngào ngạt hương cung cấm
Rồng hổ chập chờn khí đế vương
Chạy gạo như mình ai hỏi đến
Ngựa hồng tránh nhọc lúc đi đường


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)