早夏

井轄投多思不禁,
密垂珠箔晝沈沈。
睡驚燕語頻移枕,
病起蛛絲半在琴。
雨徑亂花埋宿艷,
月軒修竹轉涼陰。
一春酒費知多少,
探盡囊中換賦金。

 

Tảo hạ

Tỉnh hạt đầu đa tứ bất cầm,
Mật thuỳ châu bạc trú trầm trầm.
Thuỵ kinh yến ngữ tần di chẩm,
Bệnh khởi thù ty bán tại cầm.
Vũ kính loạn hoa mai túc diễm,
Nguyệt hiên tu trúc chuyển lương âm.
Nhất xuân tửu phí tri đa thiểu,
Thám tận nang trung hoán phú câm (kim).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Xe ngâm thân rỗi bụng không nhàn
Mành rủ luôn luôn bóng chửa tàn
Giấc tỉnh tiếng chim hằng rót gối
Bệnh qua tơ nhện nửa chăng đàn
Màu xinh mưa dội hoa phai hết
Bóng mát trăng lên trúc chuyển sang
Tiển rượu một xuân không biết mấy
Món vàng bán phú đã tiêu tan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân rỗi xe ngâm tứ chẳng cầm,
Rèm châu rủ kín ngày trầm trầm.
Yến kêu tỉnh giấc kịp dời gối,
Bệnh khởi nhện tơ nửa tại đàn.
Mưa dội mai xinh hoa giữ lại,
Trăng lên bóng trúc mát lan can.
Một xuân tiển rượu không hay mấy,
Đổi phú túi vàng cũng đã tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời