次韻和朱況雨中之什

蒼野迷雲黯不歸,
遠風吹雨入岩扉。
石床潤極琴絲緩,
水閣寒多酒力微。
夕夢將成還滴滴,
春心欲斷正霏霏。
憂花惜月長如此,
爭得東陽病骨肥。

 

Thứ vận hoạ Chu Huống vũ trung chi thập

Thương dã mê vân ảm bất quy,
Viễn phong xuy vũ nhập nham phi.
Thạch sàng nhuận cực cầm ty hoãn,
Thuỷ các hàn đa tửu lực vi.
Tịch mộng tương thành hoàn trích trích,
Xuân tâm dục đoạn chính phi phi.
Ưu hoa tích nguyệt trường như thử,
Tranh đắc Đông Dương bệnh cốt phì.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Mây khói chân trời chợt kéo lên
Mưa bay theo gió hắt vào hiên
Ướt giường bên núi dây đàn ẩm
Lạnh gác trên ao sức rượu hèn
Hồn mộng bị tan cơn lã chã
Lòng xuân khó dứt giọt liên miên
Thương hoa tiếc nguyệt mưa không nể
Cơn bệnh Đông Dương ý muốn truyền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân trời mây khói kéo lên,
Mưa bay hắt gió theo hiên vào nhà.
Ướt giường đàn ẩm nhẩn nha,
Trên ao gác lạnh sức va rượu hèn.
Mộng tan lã chã mưa đêm,
Lòng xuân khó dứt giọt thềm liên miên.
Thương hoa tiếc nguyệt mưa liền,
Đông Dương cơn bệnh muốn truyền ý theo.

24.50
Trả lời