Mùa hè lũ bò sữa
Cọ sườn vào mây trời,
Vì thế sườn chúng có
Những khoang trắng sáng ngời.
Vì thế nên nắng sớm
Mới thơm mùi sữa tươi.
Mùa hè lũ bò sữa
Cọ sườn vào mây trời…

Các cụ già mang giỏ
Bán lẻ ánh hoàng hôn
Dâu tây trộn váng sữa
Hàng trăm lần ngon hơn…
Mùa hè lũ bò cái
Tìm mây để cọ sườn…