Bàn chân bước cũng chòng chành biển ơi
Tóc bay lồng lộng gió trời
Thông reo như hát cùng lời với em

Lần đầu mới đến biển đêm
Đã nghe đất thở dịu êm bến bờ
Có lẽ biển ngủ đang mơ
Nên con sóng cũng thẫn thờ tung reo

Ngôi sao ở biển trong veo
Rơi trên mắt sóng tan vèo dưới chân
Lăn tăn sóng vỗ... lăn tăn
Sóng trắng xoá hoá thiên thần lả lơi

Dù em chưa gọi biển ơi
Đã nghe sóng đáp triệu lời trùng dương


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995