Ngay bên mái nhà tôi
Có con chim - nghệ sĩ.
Chúng tôi nghe suốt ngày
Tiếng líu lo không nghỉ.

Đồng còn mây mù bay,
Sương còn treo từng hạt,
Thế mà chim từ lâu.
Dậy và say sưa hát.

Hát không vì vinh quang,
Cũng không vì tiền bạc.
Mà chỉ vì trái tim,
Vì không làm được khác.

Chim hót hay và dài
Tiếng vang xa và rộng
Mà chẳng đòi tiền công
Cho tài năng, lao động.