Bài này có đăng trên tạp chí Kiến thức ngày nay 1993 (không nhớ số), mình có chép lại. Bản được đăng trên đây phân đoạn chưa chính xác, chữ “Dấu” trong đoạn 2 hình như là chữ “Dẫu”.