Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 10:01

感舊

千里青雲未致身,
馬蹄空踏幾年塵。
曾迷玉洞花光老,
欲過金城柳眼新。
粉壁已沈題鳳字,
酒壚猶記姓黃人。
塢中橫笛偏多感,
一涕闌幹白角巾。

 

Cảm cựu

Thiên lý thanh vân vị trí thân,
Mã đề không đạp kỷ niên trần.
Tằng mê Ngọc Động hoa quang lão,
Dục quá Kim Thành liễu nhãn tân.
Phấn bích dĩ trầm đề phụng tự,
Tửu lư do ký tính Hoàng nhân.
Ổ trung hoành địch thiên đa cảm,
Nhất thế lan cán bạch giác cân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thang mây nghìn bậc vẫn mơ màng
Vó ngựa bao năm cuốc bụi đàng
Hoa thấy phai màu trong động Ngọc
Liễu trông mới mắt chốn Thành Vàng
Vách vôi đã xoá nền đề phượng
Lò rượu còn ghi lão họ Hoàng
Gặp lúc trong thôn đưa tiếng địch
Cảnh xưa xui dục mối tình thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thang mây nghìn bậc mơ màng,
Bao năm vó ngựa bụi đàng dẫm lâu.
Hoa trong động Ngọc phai màu
Thành Vàng liễu mới muốn vào ngắm xem.
Vách vôi chữ phượng xoá nền,
Còn ghi lò rượu họ tên lão Hoàng.
Cảm nhiều tiếng địch thôn vang,
Cảnh xưa dục mối tình càng vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời