14/07/2024 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm cựu
感舊

Tác giả: Hồ Túc - 胡宿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 10:01

 

Nguyên tác

千里青雲未致身,
馬蹄空踏幾年塵。
曾迷玉洞花光老,
欲過金城柳眼新。
粉壁已沈題鳳字,
酒壚猶記姓黃人。
塢中橫笛偏多感,
一涕闌幹白角巾。

Phiên âm

Thiên lý thanh vân vị trí thân,
Mã đề không đạp kỷ niên trần.
Tằng mê Ngọc Động hoa quang lão,
Dục quá Kim Thành liễu nhãn tân.
Phấn bích dĩ trầm đề phụng tự,
Tửu lư do ký tính Hoàng nhân.
Ổ trung hoành địch thiên đa cảm,
Nhất thế lan cán bạch giác cân.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thang mây nghìn bậc vẫn mơ màng
Vó ngựa bao năm cuốc bụi đàng
Hoa thấy phai màu trong động Ngọc
Liễu trông mới mắt chốn Thành Vàng
Vách vôi đã xoá nền đề phượng
Lò rượu còn ghi lão họ Hoàng
Gặp lúc trong thôn đưa tiếng địch
Cảnh xưa xui dục mối tình thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Túc » Cảm cựu