20/10/2021 14:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên nhai hiểu vọng
天街曉望

Tác giả: Hồ Túc - 胡宿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2014 18:20

 

Nguyên tác

長樂才聞一叩鍾,
百官初謁未央宮。
金波穆穆沙堤月,
玉樹琤琤上苑風。
香重椒蘭橫結霧,
氣寒龍虎遠浮空。
嗟餘索米無人問,
行避霜臺禦史驄。

Phiên âm

Trường Lạc tài văn nhất khấu chung
Bách quan sơ yết Vị Ương cung
Kim ba mục mục sa đê nguyệt
Ngọc thụ tranh tranh thượng uyển phong
Hương trọng tiêu lan hoành kết vụ
Khí hàn long hổ viễn phù không
Ta dư sách mễ vô nhân vấn
Hành tị sương đài Ngự sử thông

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Vừa nghe chuông báo ở cung Trường
Đã thấy trăm quan họp Vị Ương
Trăng giãi sóng hồ vàng ánh ánh
Gió khua cây uyển ngọc vang vang
Tiêu lan ngào ngạt hương cung cấm
Rồng hổ chập chờn khí đế vương
Chạy gạo như mình ai hỏi đến
Ngựa hồng tránh nhọc lúc đi đường
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Túc » Thiên nhai hiểu vọng