Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)
Tạo ngày 15/08/2020 21:17 bởi tôn tiền tử
Hồ Ngọc Lãm là một chí sĩ cách mạng giai đoạn những năm 1930. Ông từng hoạt động ở Nhật (có thông tin ông tốt nghiệp Trường quân sự Chấn Vũ), sau sang Tàu và giúp cách mạng Tàu làm đến chức dinh trưởng (thiếu tá) trong bộ tham mưu của Trung Hoa dân quốc ở Bắc Kinh. Ông có bài thơ Ngoảnh mặt về Nam làm năm 1931 thể hiện nỗi lòng của nhà cách mạng hoạt động ở hải ngoại trước những tai ách liên tục xảy ra ở nước nhà.

 

Tuyển tập chung