芹蒢風景

人家牢落雜西廛,
一望平林鎮曉煙。
山起三峰迴海岸,
燈高一柱引洋船。
關河奠定仍依舊,
景色蒼茫已不前。
如此江山誰是主,
要將情事問之天。

 

Cần Giờ phong cảnh

Nhân gia lao lạc tạp tây triền,
Nhất vọng bình lâm trấn hiểu yên.
Sơn khởi tam phong hồi hải ngạn,
Đăng cao nhất trụ dẫn dương thuyền.
Quan hà điện định nhưng y cựu,
Cảnh sắc thương mang dĩ bất tiền.
Như thử giang sơn thuỳ thị chủ,
Yếu tương tình sự vấn chi thiên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Có người lưu lạc đến miền Tây,
Bát ngát rừng ngăn khói sớm mai.
Vây bọc bãi bờ, ba núi nổi,
Đưa đường tàu Pháp, một đèn xây.
Nước non sừng sững giờ như cũ,
Cảnh sắc mênh mang xưa khác nay.
Thế ấy giang sơn, ai chúa tể,
Trông trời mà tỏ nỗi niềm này.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người lưu lạc miền Tây,
Rừng ngăn bát ngát sớm mai khói mờ.
Nổi vây ba núi bãi bờ,
Đưa đường tàu Pháp, cột cờ đèn xây.
Nước non sừng sững giờ đây,
Mênh mang cảnh sắc hôm nay khác rồi.
Giang sơn ví thử, chúa tôi,
Nỗi lòng muốn tỏ trông trời hiểu cho.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời