五行山其一

誤入紅塵卄五年,
蓬萊回首思茫然。
如今到得藏真洞,
掃石拈花禮眾仙。

 

Ngũ Hành sơn kỳ 1

Ngộ nhập hồng trần chấp ngũ niên,
Bồng lai hồi thủ tứ mang nhiên.
Như kim đáo đắc Tàng Chân động,
Tảo thạch niêm hoa lễ chúng tiên.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Ngâm

Hai mươi năm lẻ xuống trần gian,
Ngoảnh lại Bồng Lai gấm dở dang.
Kìa động Tàng Chân nay được đến,
Dâng hoa quét lá lễ tiên ban.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai chục năm dư nơi cõi thế
Bồng Lai ngoảnh lại dạ ưu phiền
Tàng Chân động cũ như về được
Quét đá dâng hoa lễ chúng tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lầm xuống thế gian mấy chục niên
Bồng Lai đầu ngoái nghĩ liên miên
Ngày nay đến được Tàng Chân động
Quyét đá nhặt hoa, lễ các tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai chục năm dư cõi thế gian,
Bồng Lai ngoảnh lại dạ phiền mang.
Kìa động Tàng Chân nay mới đến,
Quét lá dâng hoa tiên phật ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Hai mươi năm lẻ thế gian,
Bồng Lai ngoảnh lại dạ mang ưu phiền.
Tàng Chân động đến thăm liền,
Dâng hoa quét lá phật tiên ban thờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời