26/01/2022 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề “Minh Bột di ngư” tập hậu
題明浡遺漁集後

Tác giả: Nguyễn Trọng Hợp - 阮仲合

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 22:37

 

Nguyên tác

舊國荒涼事已殊,
羈人海外獨乘桴。
自披荊棘歸真主,
更向煙波學釣徒。
千里晚潮歸宿鷺,
半溪春綠長新蒲。
英風觀與茲然盡,
聊廓江天片月孤。

Phiên âm

Cựu quốc hoang lương sự dĩ thù,
Ky nhân hải ngoại độc thừa phù.
Tự phi kinh cức quy chân chủ,
Cánh hướng yên ba học điếu đồ.
Thiên lý vãn triều quy túc lộ,
Bán khê xuân lục trưởng tân bồ.
Anh phong quan dữ tư nhiên tận,
Liêu quách giang thiên phiến nguyệt cô.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nước cũ tan tành việc đã lâu,
Bè côi vượt bể ngạo ba đào.
Mở đường gai góc theo vua thánh,
Hướng nẻo sông hồ học bạn câu.
Ngàn dặm sóng chiều cò nghỉ cánh,
Nửa khe xuân biếc cỏ khoe màu.
Phong tư người trước nay đâu vắng,
Quạnh quẽ trời sông mảnh nguyệt đau.
Minh Bột di ngư là tập thơ của Mạc Thiên Tích.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Hợp » Đề “Minh Bột di ngư” tập hậu