Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/10/2016 07:40, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/10/2016 07:52

題西都城

筞馬吆吆訪古城,
暎湖菅柳自搖菁。
存亡不審苞桑計,
得失難逃月旦評。
只是閏衚荒德政,
休言南越乏英靈。
如何借得丁公鶴,
六合翶翔試弌鳴。

 

Đề Tây Đô thành

Sách mã yêu yêu phỏng cổ thành,
Ánh hồ gian liễu tự dao tinh.
Tồn vong bất thẩm bao tang kế,
Đắc thất nan đào nguyệt đán bình.
Chỉ thị Nhuận Hồ hoang đức chính,
Hưu ngôn Nam Việt phạp anh linh.
Như hà tá đắc Đinh Công hạc,
Lục hợp cao tường thí nhất minh.

 

Dịch nghĩa

Quất ngựa vun vút viếng toà thành xưa
Liễu nơi quan xá soi bóng trên hồ, phơ phất màu xanh
Mất, còn không xét đến cái chước bao tang
Được, thua khó tránh khỏi lời bình nguyệt đán
Chỉ vì nhà Nhuận Hồ bỏ bê đức độ chính đáng
Đừng nói nước Nam Việt thiếu khí anh hùng linh thiêng
Ước gì mượn được chim hạc Đinh Công
Bay lượn trên sáu cõi, thử kêu lên một tiếng[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Vút ngựa bon bon viếng cổ thành
Hồ quang bóng liễu biếc rung rinh
Mất, còn chẳng đặt mưu từ trước
Được, bại khôn qua tiếng phẩm bình
Bởi Nhuận Hồ không tròn đức chính
Chớ Nam Việt chẳng thiếu anh linh
Làm sao được cánh Đinh Công hạc
Sáu cõi bay vờn thử phát thanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Giục ngựa xăm xăm viếng cố thành
Dinh quan bóng liễu rọi hồ xanh
Mất còn không ở mưu người tính
Được mất khôn ngăn miệng thế bình
Chỉ bởi họ Hồ không đức chính
Đừng rằng nước Việt thiếu anh linh
Làm sao mượn bạc người tiên cũ
Một tiếng kêu vang nỗi bất bình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quất ngựa nhanh nhanh viếng cổ thành,
Hồ soi bóng liễu phất phơ xanh,
Mất còn do chẳng mưu bàn trước,
Thua được khó qua lời phẩm bình.
Chỉ bởi Nhuận Hồ bỏ đức chính,
Đừng cho Nam Việt thiếu anh linh.
Ước gì mượn được Đinh Công hạc,
Sáu cõi lượn bay một tiếng thình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa bon bon viếng cổ thành,
Hồ soi bóng liễu nước xanh xanh dờn.
Xét chi đến chuyện mất còn,
Được thua khó tránh lời đồn xưa nay.
Nhuận Hồ đức chính lung lay,
Phải đâu đất Việt thiếu chi anh hùng.
Ước gì mượn hạc Đinh Công,
Thử kêu một tiếng từng không vang rền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời