15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/06/2019 23:04 bởi Vanachi
Nguyễn Lộ Trạch 阮露澤 (1853?-1895?) tự Hà Nhân, hiệu Kỳ Am 琦庵, biệt hiệu Quỳ Ưu, Hồ Thiên cư sĩ, Bàn Cơ điếu đồ, là nhà văn và là nhà cách tân nửa cuối thế kỷ XIX. Ông sinh tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên quê gốc ở làng Kế Môn, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên (nay thuộc xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Nguyễn Lộ Trạch là người đọc nhiều sách, biết nghề thuốc, có kiến thức sâu rộng, nhưng không đi thi, chỉ chú tâm vào con đường thực dụng. Ông thường ngao du khắp các tỉnh miền Trung, tìm người cùng chí hướng kết giao. Năm 20 tuổi, ông kết hôn với Trần Thị Nhàn, con gái Phụ chính Trần Tiễn Thành. Ở văn phòng cha vợ, ông đã đọc được nhiều sách tân thư của Trung Quốc, đọc được cả bản những bản điều của Nguyễn Trường Tộ, và chịu ảnh hưởng những tư tưởng canh tân này.

Năm…

 

Tuyển tập chung