昭君墓

秦城嶺畔草蒙茸,
見指明妃塟隴中。
毳帳縱然憐薄命,
香奩何似老深宮。
柳眉泠落含秋露,
禽韻凄清咽朔風。
千古謾仇延壽畫,
非常顏貌筆難工。

 

Chiêu Quân mộ

Tần Thành lĩnh bạn thảo mông nhung,
Kiến chỉ Minh Phi táng lũng trung.
Thuế trướng túng nhiên liên bạc mệnh,
Hương liêm hà tự lão thâm cung.
Liễu my linh lạc hàm thu lộ,
Cầm vận thê thanh yết sóc phong.
Thiên cổ mạn cừu Diên Thọ hoạ,
Phi thường nhan mạo bút nan công.


Chiêu Quân (Vương Tường), cung nữ của Hán Nguyên Đế, sau bị vua đem gả cho vua Hung Nô để kết hoà hiếu. Nàng chết ở Hung Nô, để lại một bi kịch thảm xót.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huy Cận

Bên dải Tần Thành cỏ rậm che,
Dân quê chỉ mộ của Minh Phi.
Trướng cừu phận bạc nằm sao ấm,
Cung lạnh già toi thú nỗi gì.
Gió bấc tiếng chim kêu thảm thiết,
Sương thu mày liễu ngậm đầm đìa.
Ngàn đời giận bậy tranh Diên Thọ,
Những mặt phi thường dễ vẽ chi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

cảm nhận

hay nhỉ, đọc nghe mà xót xa wa'

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tần Thành dải rậm cỏ che,
Kẻ đi tảo mộ Minh Phi ai người.
Phận hèn sao ấm trướng cừu,
Chết già cung lạnh còn vui nỗi gì?
Bấc về chim thảm thiết kêu,
Đầm đìa mày liễu sương chiều thu vơi.
Căm hờn Diên Thọ nghìn đời,
Phi thường dung mạo ít người vẽ hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Thành Tần ven núi cỏ um tùm,
Người bảo Minh Phi chôn lũng trong.
Dù dưới trướng nhung thương mệnh bạc,
Sao bằng hộp phấn chết trong cung.
Liễu mày ủ rũ thu sương móc,
Đàn gãy thê lương gió bấc rung.
Muôn thuở chê tranh Diên Thọ vẽ,
Bút nào vẽ nổi sắc phi thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời