過海雲關

三年三上海雲臺,
一鳥身輕獨往回。
草樹半空低日月,
乾坤隻眼小塵埃。
文非山水無奇氣,
人不風霜未老才。
休道秦關征路險,
馬頭花盡帶煙開。

 

Quá Hải Vân quan

Tam niên tam thướng Hải Vân đài,
Nhất điểu thân khinh độc vãng hồi.
Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt,
Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai!
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
Hưu đạo Tần quan chinh lộ hiểm,
Mã đầu hoa tận đới yên khai!

 

Dịch nghĩa

Ba năm ba lần lên đèo Hải Vân
Con chim thân nhẹ một mình qua lại
Cây cỏ giữa tầng không, mặt trời mặt trăng đều dưới thấp
Cả đất trời thu vào con mắt, cõi trần coi như nhỏ không
Văn không có sơn thuỷ thì không có khí lạ
Người chưa dãi dầu sương gió thì chưa thể già dặn
Thôi đừng nói đường qua ải Tần là hiểm trở
Nơi đầu ngựa, hoa đều đội mây mà nở


Tiêu đề bài thơ trên có bản chép là Tam quá Hải Vân 三過海雲.

(Thông tin nguồn tham khảo đã được ẩn)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ba năm ba lượt Hải Vân,
Chiếc thân chim nhẹ mấy lần ngược xuôi.
Cỏ cây vắt vẻo lưng trời
Càn khôn chếch mắt nhỏ nhoi lạ dường.
Văn không sông núi tầm thường
Người chưa dày dạn phong sương há tài!
Nẻo Tần chớ bảo chông gai
Khói tuôn đầu ngựa dặm dài nở hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Hải Vân ba năm, ba lượt qua
Thân chim qua lại một mình ta
Lưng không cây cỏ trăng thời thấp
Vút mắt càn khôn cát bụi xa
Văn thiếu nước non, đâu ý lạ?
Người không sương gió, chửa tay già
Ải Tần ai bảo đường đi hiểm?
Đầu ngựa tơi bời khói cuộn hoa

Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Chương

Ba năm vượt ải đã ba lần
Nhẹ cánh chim trời dạo Hải Vân
Ngắm rộng kiền khôn coi cũng bé
Lên cao nhật nguyệt tưởng đâu gần
Gió sương như búa tài thêm chuốt
Hồ bể làm nghiên bút mới thần
Đầu ngựa rừng hoa chen khói nở
Cười ai kêu hiểm lối sang Tần

64.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ba năm vượt ải đã là ba
Một cánh chim côi nhẹ cánh qua
Cây cỏ vươn đầu trời cũng thấp
Càn khôn hé mắt đất nào xa
Văn không non nước tình không chuốt
Tài chẳng phong sương luyện chẳng già
Đừng bảo Tần quan đường lối hiểm
Khói vương đầu ngựa nở rừng hoa

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Ba năm qua lại ba lần
Như chim nhẹ cánh một thân đi về
Lưng trời cây cỏ cao ghê
Ngoảnh trông cõi thế bốn bề nhỏ không
Văn hay lạ bởi núi sông
Người tài ai chẳng phong sương một đời
Ải Tần hiểm mấy ai ơi
Khói lồng đầu ngựa hoa tươi nở tràn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân,
Ba năm qua lại đủ ba lần.
Nửa con mắt ngó trần ai hẹp,
Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gần.
Chửa dạn phong sương tài chửa luyện,
Không pha sơn thuỷ bút không thần.
Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở,
Có hiểm gì đâu lối ải Tần.


(Thông tin nguồn tham khảo đã được ẩn)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Sai chữ

Câu cuối bản chữ Hán, "đầu" gõ thành "thủ".

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba năm ba bận Hải Vân trèo,
Thân nhẹ thân chim, thoải mái leo.
Cây cỏ tầng không, cao vợi vợi,
Đất trời trong mắt, bé teo teo.
Văn không sơn thuỷ, câu luôn bí,
Người chẳng gió sương, trí mãi nghèo.
Đừng nói ải Tần đường hiểm trở,
Hoa treo đầu ngựa sá chi trèo.


05/4/2020
25.00
Trả lời