Dưới đây là các bài dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuất dương (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Sóng cả vỗ tràn bờ,
Thế mạnh nghiêng non Hoạ,
Bắt gió thoạt cởi neo
Chạy như trời giáng hạ!
Nhìn lại cây trên bải
Bóng chiều cây trắng xoá.
Một con bơn chạy dài
Lác đác dăm nhà lá,
Cuồn cuộn lại mông lung
Sóng còn như đánh phá.
Dãy núi thoáng nhìn về
Như ngủ trong biển cả.
Dẫu khác làng xóm xưa
Dẫu gai ngày bận bã
Bạn bè ai cố cựu
Được cùng ai hể hả
Sau khi từ biệt đây
Trông sao lòng nhắc nhở.

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 5 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Đầy đường ngựa trắng xe châu,
Cửa sơn tường bạc nhà lầu khắp nơi.
Phong lưu mặt mũi xanh tươi,
Đêm đêm dòng dắt dạo chơi vui vầy.

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 4 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Phong ba giữa quảng cắm căn nhà
Khấn vái mặt trời lúc ló ra
Tổng đốc Đồ Bà phệ bụng thúng!
Cai trị Hồng Mai Tân-gia-ba

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 3 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Tiêm La tiệm khách đầy trên bến
“Đỉa đen than đỏ” rầu sồm khuân
Sai khiến bọn râu sồm Đồ Bà.
Dương buồm ngạo nghễ với phong ba.

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 2 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Phì-tăng đem đến thứ chi mà
Lại toan tới đảo Tân-gia-ba
Đường cát giang ba rẻ như bùn
Sản xuất nhiều hơn cả Tiêm La

Ảnh đại diện

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 1 (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Gia-ba trên đảo phố trùng trùng
Gia-ba dưới đảo nước linh lung
Mặt đen dẫn đến tên cù lạp
Cùng tên Chân-chân với phì-tăng

Ảnh đại diện

Quá Côn Lôn (Phan Thanh Giản): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Côn Lôn nghe nói tự lâu,
Con thuyền cô độc buổi đầu lướt qua.
Trông vời biển rộng bao la,
Non xanh gửi tấm lòng ta những ngày.
Muông gà trong khoảng rừng cây,
Thế gian ngăn cách, khói mây chập trùng.
Hỡi người hồ hải mông lung,
Có tương quan với non sông thế nào?


Nguồn:
1. Tập san sử địa, số 7+8 - đặc khảo về Phan Thanh Giản, NXB Khai trí, 1967
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Ảnh đại diện

Quá Hải Vân quan (Trần Bích San): Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Nhẹ bỗng mình chim lối Hải Vân,
Ba năm qua lại đủ ba lần.
Nửa con mắt ngó trần ai hẹp,
Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gần.
Chửa dạn phong sương tài chửa luyện,
Không pha sơn thuỷ bút không thần.
Mây lồng cổ ngựa hoa đua nở,
Có hiểm gì đâu lối ải Tần.


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San, cuộc đời và tác phẩm (Nhiều người dịch), Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]