Chẳng lọ than thân, lọ trách trời
Má hồng ai có khác chi ai.
Tiền Đường ví bẵng nay đành kiếp,
Kim Trọng vì đâu trước nặng lời?
Khi biến, khi thường nào phải một
Chữ tài, chữ mệnh dễ hoà hai.
Mười lăm năm ấy gương còn thuở,
Ả Lý, nàng Oanh được mấy người?


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.