Theo nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412 (Thanh Tâm tài nhân thi tập, Trần Bích San và Chu Mạnh Trinh soạn, gồm 20 bài thơ Nôm vịnh thân thế Thuý Kiều được trình bày theo đúng trật tự 20 hồi trong tiểu thuyết Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm tài nhân).