124.25
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2016 21:10

安陽王

甌貉基圖屬趙王,
可憐枉殺媚珠娘。
靈光何日機先去,
王子當年局未殘。

 

An Dương Vương

Âu Lạc cơ đồ thuộc Triệu vương,
Khả liên uổng sát Mỵ Châu nương.
Linh quang hà nhật cơ tiên khứ,
Vương tử đương niên cục vị tàn.

 

Dịch nghĩa

Cơ đồ nước Âu Lạc đã thuộc về họ Triệu
Đáng thương lại giết uổng nàng Mỵ Châu
Nếu lẫy nỏ thiêng đem giấu trước đi
Thì cơ ngơi nhà vua chưa đến nỗi tan nát


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San, cuộc đời và tác phẩm (Nhiều người dịch), Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Cơ đồ đã thuộc Triệu Vương,
Thương thay lại giết uổng nàng Mỵ Châu.
Nỏ thiêng giấu kỹ từ đầu,
Cơ ngơi vương giả nay đâu đã tàn.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
163.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Âu Lạc đã vào tay họ Triệu
Mỵ Châu sao chết đáng thương thay
Nỏ thiêng nếu trước đem đi giấu
Sông núi bây giờ chửa mất đâu

224.27
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cơ đồ Âu Lạc đã về Triệu,
Giết uổng Mỵ Châu thật đáng thương
Nếu lẫy nỏ thiêng đem giấu trước,
Thì đâu tan nát đến ngôi vương.

25.00
Trả lời