29/09/2021 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tổng vịnh

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 07/06/2014 06:12

 

Chẳng lọ than thân, lọ trách trời
Má hồng ai có khác chi ai.
Tiền Đường ví bẵng nay đành kiếp,
Kim Trọng vì đâu trước nặng lời?
Khi biến, khi thường nào phải một
Chữ tài, chữ mệnh dễ hoà hai.
Mười lăm năm ấy gương còn thuở,
Ả Lý, nàng Oanh được mấy người?
Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Tổng vịnh